Sök efter:

Effektiva akustikgolv

Behovet ser annorlunda ut i bostadshus med flera lägenheter, administrativa arbetsplatser, förskolor, utbildningslokaler eller i byggnader med annan ljudgenererande verksamhet beroende på hur ljud uppför sig i rum och mot olika ytskikt. Zyprinus kan leverera lösningen på dessa problem med SubFloors effektiva akustikgolv.

Zyprinus - Stålregel med akustikfot
Subfloor Stålregel med akustikfot
Subfloor Akustik
Subfloor Akustikfot och träregel

SubFloor akustikgolv är utvecklat tillsammans med ledande expertis och innebär att skruven används tillsammans med en unik akustikfot. Foten har en dubbelverkande dämpning som ger en stegljudsreduktion upp till 28 dB utan att göra avkall på stabilitet.

För att säkerställa att kraven för byggnaden uppfylls, är det dock viktigt att ta hänsyn till alla förutsättningar – golvens konstruktion i samspel med byggnadens stomme och planlösning. Zyprinus hjälper er redan i projekteringsstadiet med att välja rätt material och byggteknik till just ert golvsystem för att få ut maximal effekt med hänsyn till era förutsättningar.

Balansgången handlar om att möta kraven vid varje tillfälle. Om ett golv sviktar för mycket känns det obehagligt mjukt att gå på. Subfloor samverkar med materialexperter som säkerställer att uppställda krav på ljudmiljön överträffas med god marginal.

Akustikmätningar

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise. Citat från utlåtandet om akustik:

”Vid montering av akustikfot har det för systemet uppmätts en förbättring i vägd stegljudsnivå (ΔLw) med 24 dB upp till 28 dB beroende på konstruktionsutformning samt typ av övergolv”

Subfloor Akustik

Läs mer om akustikgolv

Subfloor / Lågbyggande regelgolv

Är underlaget är ojämnt på grund av exempelvis grovgjuten betong, sättningar eller överspända HDF-bjälklag? SubFloors lågbyggande stålregel löser dessa problem på ett enkelt sätt. Bygger så lågt som 12 mm.

 
Jape lågbyggande golvsystem

Jape Ventgolv är ett mekaniskt ventilerat golvsystem som åtgärdar problem som fukt, lukt och radon i betonggolv och källarväggar samt bidrar till minskad energiförlust och förbättrad golvkomfort.