Renovering av gästrum i Utby. Montaget möjliggör utökning av systemet i framtiden när resten av källaren skall renoveras.