Färdigställt golvsystem

Kontor på ena sidan och frysrum på den andra. Kallt golv på kontoret och kondens på och i väggen. Optivent systemet löser kondensproblematiken och minskar avkylningen från golvet.

Färdigställt golvsystem