Funktionsgolv

Funktionsgolv är en praktisk lösning för att hantera ventilation, installationer och ljuddämpning som fungerar bra både i äldre hus och nyproduktion.

Zypinus leverera och installerar funktionsgolv mot fukt, lukt och ljud. Kontakta oss för mer information!

Uppreglade golv / installationsgolv

Den vanligaste typen av uppregling är med plastskruv – med eller utan fot. Välj mellan trä- eller stålregel. En positiv effekt är också att det blir ett naturligt utrymme för installationer.

Ljuddämpande golv

När golvkonstruktionen ska uppnå och klara akustiska krav använder du en akustikfot med dämpning. I övrigt är konstruktionen densamma som för enkla uppreglade golv.

Golvventilation mot fukt och/eller lukt

En luftspalt mellan övergolv och betongunderlaget skapas och förses med undertryck med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem som enkelt och effektivt leder bort fukt, emissioner, lukt och radon. Förutom tilluftsdon och frånluftsrör är ventilationssystemet dolt under golvet.

Ventilerade golv

Ventilerade golv

Från sjukt hus till friskt hus med ventilerade golv.

Akustikgolv

Akustikgolv

Ljuddämpning med hjälp av effektiva aukistikgolv.

Installationsgolv

Installationsgolv

Regla upp för ett jämnt och snyggt golv

    Kontakta oss