Effektiva akustikgolv

Behovet ser annorlunda ut i bostadshus med flera lägenheter, administrativa arbetsplatser, förskolor, utbildningslokaler eller i byggnader med annan ljudgenererande verksamhet beroende på hur ljud uppför sig i rum och mot olika ytskikt. Zyprinus kan leverera lösningen på dessa problem med SubFloors effektiva akustikgolv.

Zypinus leverera och installerar akustikgolv. Kontakta oss för mer information!

Våra skräddarsydda, smidiga och väl beprövade ventilations- och konstruktionslösningar åtgärdar problem med radon, fukt och mögelsituationer. Våra leverantörer är SubFloor och Fuktspärrsteknik AB.

Subfloor stålregel med akustikfot
Subfloor stålregel med akustikfot
Subfloor akustikfot och träregel
Subfloor akustikfot och träregel

SubFloor akustikgolv är utvecklat tillsammans med ledande expertis och innebär att skruven används tillsammans med en unik akustikfot. Foten har en dubbelverkande dämpning som ger en stegljudsreduktion upp till 28 dB utan att göra avkall på stabilitet.

För att säkerställa att kraven för byggnaden uppfylls, är det dock viktigt att ta hänsyn till alla förutsättningar – golvens konstruktion i samspel med byggnadens stomme och planlösning. Zyprinus hjälper er redan i projekteringsstadiet med att välja rätt material och byggteknik till just ert golvsystem för att få ut maximal effekt med hänsyn till era förutsättningar.

Balansgången handlar om att möta kraven vid varje tillfälle. Om ett golv sviktar för mycket känns det obehagligt mjukt att gå på. Subfloor samverkar med materialexperter som säkerställer att uppställda krav på ljudmiljön överträffas med god marginal.

Akustikmätningar

Systemet har testats och är typgodkänt (TG SC0692‑17) av Sveriges Provningsanstalt SP/Rise. Citat från utlåtandet om akustik:

  Kontakta oss


  ”Vid montering av akustikfot har det för systemet uppmätts en förbättring i vägd stegljudsnivå (ΔLw) med 24 dB upp till 28 dB beroende på konstruktionsutformning samt typ av övergolv”

  Akustik

  Golvsystem

  Subfloor lågbyggande regelgolv

  Subfloor lågbyggande regelgolv

  Jape Ventgolv är ett mekaniskt ventilerat golvsystem som åtgärdar problem som fukt, lukt och radon i betonggolv och källarväggar samt bidrar till minskad energiförlust och förbättrad golvkomfort.

  Jape lågbyggande golvsystem

  Jape lågbyggande golvsystem

  Jape Ventgolv är ett mekaniskt ventilerat golvsystem som åtgärdar problem som fukt, lukt och radon i betonggolv och källarväggar samt bidrar till minskad energiförlust och förbättrad golvkomfort.

  Montage

  Montera akustikgolv själv eller ta hjälp av en hantverkare?

  Hjälp med montering

  Vi kan hjälpa dig med hela montage- och installationsprocessen av golvsystemet eller hjälpa dig hitta rätt hantverkare till projektet. Läs mer >>

  Installationsinstruktioner


  Läs mer om akustikgolv

  Zyprinus lager
  Avlastning av spån in på lagret. I början av nästa vecka kommer […]

  Vanliga frågor om akustikgolv