fAQ

Akustikgolv
Vad är ett akustikgolv?

Akustikgolv är ett ljudisolerade golv för trä- eller betonggolv.

Hur fungerar ett akustikgolv?

En ljudfot med en ljudabsorberande yta som reducerar effektivt bort ljud och förhindrar att ljudet sprids till närliggande rum och lokaler.

Kan man installera ett akustikgolv själv?

Ja, det går bra att lägga ett akustikgolv själv.

Önskad bygghöjd, installationer i golvet och betongplattans beskaffenhet ger förutsättningar för montaget.

Vid uppreglat golv ställs normalt inte några större krav på betongplattans jämnhet, men vid installation av akustikgolv behöver ljudfoten en relativt plan yta att monteras på.

Regelverket justeras i höjd med hjälp av plastskruven. Regeltätheten (C/C avståndet) avgörs beroende på ytskikt och eventuella punktlaster.

Glöm inte att kontrollera golv/vägg vinkeln vid installation av uppreglat golvsystem.