Färdigmonterat golvsystem

Ett större projekt som utfördes vintern 2023 med god hjälp av Amalin AB från huvudstadens ytterområden närmare bestämt Märsta.

Ett Jape ventgolv med omfattande ventilationsdragning och dessutom läggning av golvspån.

Färdigmonterat golvsystem
Amalins egna tidsstudietik, Amira, följde noga montaget och säkerställde att det utfördes enligt monteringsanvisningen.