Behöriga kontrollanter av Jape Ventgolv

Ett Jape Ventgolv behöver två kontroller för att det ska kunna bli P-märk. Dels en täthetskontroll innan övergolv läggs och dels en slutkontroll/injustering när hela installationen är färdigställd och övrig ventilation är i drift. Vi har ett nätverk med behöriga kontrollanter runt om i landet som vi rekommenderar när ett Jape Ventgolv har levererats. Många av våra kontrollanter kan även hjälpa till innan åtgärd för att vägleda till rätt åtgärd och rätt omfattning. Hör av dig till oss om du vill ha kontaktuppgifter till kontrollanten innan projektet startar.


Certifierad Jape Vent Golv Kontrollant

    Kontakta oss