fAQ

Montering av ventilerade golv
Varför ventilerar man golv?

I bostäder och på arbetsplatser som har problem med fukt, radon eller dålig lukt är ventilerade golv lösningen!

Ventilerade golv är en bra åtgärd mot:

Lukt: Träkonstruktioner direkt mot betonggolv och syllar som utsätts för fukt i oventilerade utrymmen börjar att lukta och virket tar skada. Är virket tryckimpregnerat kan lukten kännas ”kemisk” och pentaklorfenoler frigörs. Tryckimpregnerat virke kan fortsätta lukta även när det torkat, därför rekommenderas vi alltid att tryckimpregnerat virke byts ut.

Fukt: En korrekt utförd dränering är första steget för att ta hand om fukt i en källare. Men i många fall räcker inte det om man har en oisolerad betongplatta och källaren skall användas till boyta. Har man betongplatta på mark och den är oisolerad är någon typ av ventilerat golvsystem lösningen på fuktproblemen.

Kyla: Golvet blir per automatik något varmare eftersom man drar ner rumstempererad luft under golvsystemet. Efterhand som luften transporteras över betongplattan kyls luften ner för att vara sval när den passerar ut via fläkten. Har man problem med kalla golv rekommenderas golvvärme ovanpå det ventilerade golvet.

Markradon: Ett ventilerat golvsystem är utmärkt för att ventilera bort markradon.

Emissioner: Har man, eller har haft, textil- eller plastmattor som limmats eller gammalt flytspackel på betonggolvet finns risk att farliga emissioner uppstår när rester av gammalt lim eller flytspackel blandas med fukt. Innan man installerar ett ventilerat golv är det viktigt att man slipar bort så mycket som möjligt av sådana rester. Har man tjära eller kallasfalt på betonggolvet måste det slipas bort för att betongplattan skall kunna ”andas”.

Riskkonstruktioner: Med ett ventilerat golv eliminerar man riskerna med ett uppreglat golv.

Vattenskador: Man kan återetablera sig tidigare till hus som drabbats av vattenskadade om ett ventilerat golv installeras.


Kan man ventilera befintligt uppreglat golv?

Ja och nej. Det går att skapa undertryck i ett befintligt golv men hur betongplattan avfuktas är svårt att bedöma. Befintliga installationer, golvets uppbyggnad, befintlig isolering är några saker som kan stoppa luftflödet och förhindra avfuktning. Så svaret på frågan är nej, men man kan skapa ett undertryck i konstruktionen.

Vår erfarenhet där undertryck i befintliga golvkonstruktioner varit lämpliga lösningar sträcker sig till offentliga miljöer och kommunala inrättningar som är i dåligt skick och som ges ”konstgjord andning” i väntan på nyproducerade lokaler. I privata bostäder och på arbetsplatser blir ofta inte resultatet fullgott i förhållande till investering och driftskostnad.

Vad kostar ett ventilerat golv?

Räkna med en materialkostnad på 500-550:-/m² inklusive moms, exklusive ventilation för både uppreglat golv som distansmatta. Ventilation kostar ungefär samma för 20m² som för 100m² vilket medför att kvadratmeterpriset skiljer en hel del. Skicka en måttsatt ritning till oss så får ni en kostnadsfri offert på priset.

Kan man ventilera en källarvägg från insidan?

Absolut! Det går att ventilera en källarvägg och det går alldeles utmärkt att koppla ihop både golv och vägg till ett mekaniskt ventilerat system. Det går med andra ord oftast att koppla ihop en ventilerad vägg med system Optivent med ett mekaniskt ventilerat golv av typ Subfloor.

Vad är skillnaden mellan uppreglat golv och distansmatta när man skall ventilera golv?

Önskad bygghöjd, installtioner i golvet och betongplattans förutsättningar för montaget.

Distansmattan kräver en någorlunda slät betongplatta för att kunna tätas ordentligt och säkerställa undertryck. Har man inte tänkt att flytspackla ovan distansmattan behöver dessutom betongplattan vara acceptabelt rak/i våg. Behöver man komma upp i bygghöjd när man lägger distansmatta kan man med fördel använda sig av cellplast. Cellplastens kvalité och tjocklek anpassas efter ytskikt. Jape eller Optivent

Vid uppreglat golv ställs inte några större krav på betongplattans jämnhet. Regelverket justeras i höjd med hjälp av plastskruven. Regeltätheten (C/C avståndet) avgörs beroende på ytskikt och eventuella punktlaster. Naturligtvis skall även ett uppreglat golv tätas för att säkerställa funktion men det görs mellan spånskiva och vägg vid dessa konstruktioner. Läs om Subfloor här.

Gemensamt för bägge konstruktionerna är att betongplattan och skall vara tät och att sprickor och hål tätas före installationen. Glöm inte att kontrollera golv/vägg vinkeln vid installation av uppreglat golvsystem.