Helrenovering av källare där Zyprinus stod för golvventilation och radontätning. Jape systemet i sig tar hand om radon och emissioner, men när det kommer till radon görs en extra tätning i golv/vägg vinkeln.

Tätning golv/vägg