Jape ventgolv

Ombyggnation av personalutrymmen och centralkassan på Liseberg. Återigen ett samarbete med Kålltorpsbygg. Som tur var avslutade vi den första delen av arbetet fredagen för branden på hotell Oceana.