fAQ

Akustikgolv
Vad är mögel egentligen?

Det som vi kallar för mögel, är i första hand svampar som växer ytligt på underlaget, och som har en riklig sporproduktion. En viss mögelsort är ofta specialiserad att växa på och tillgodogöra sig näringen i ett särskilt underlag, så som den ökända (ofta kallad svartmögel) svampen  Stachybotrys, som framför allt växer på cellulosahaltiga material.

Källa: Botaniska Analysgruppen

Allmänt om mögel- & rötsvamp

Fukt skapar en gynnsam miljö för tillväxt av svamp och andra mikroorganismer. Det medför en rad problem så som:

  • Missfärgningar
  • Dålig lukt
  • Rötskador och hållfasthetsproblem
  • Ohälsa

Botaniska Analysgruppen bedömer förekomst och omfattning av mögelsvamp, rötsvamp och andra mikroorganismer som kan finnas på fuktskadat material, exempelvis  aktinomyceter, i prover av byggnadsmaterial.

Undrar du om det är mögel i ditt hus kan du läsa mer här.


Vad är en riskkonstruktion?

En riskkonstruktion definieras som ”En konstruktion där det är känt att det erfarenhetsmässigt finns väsentliga fel med påtaglig risk för fukt- och mögelskador” enligt SBR. Men det betyder inte att en riskkonstruktion har fuktproblem. Men det finns en risk. Man får inte glömma att fukt och mögelproblem kan uppkomma efter flera år eftersom det är en relativt långsam process.

Ett mekaniskt ventilerat golv utan organiskt material mot betongplattan eliminerar dessa risker.

Kan man ventilera bort mögel?

Nej, har mögel bildats måste det rivas eller saneras bort.Sedan installerar man kontrollerad ventilation för att förhindra ny uppkomst av mögel.