Installation av akustikgolv

Zyprinus levererar och installerar akustikgolv. Kontakta oss för mer information!

De golvsystem vi säljer kan vi självklart också montera. Vi utför montage i Västsverige men kan förmedla montörer över hela landet.

Den som är ”normalhändig” kan via leverantörernas utförliga monteringsanvisningar själv montera ett ventilerat golv.

SubFloor

Viktigt att tänka på vid installation av akustik golv (oavsett typ)

Kontrollera betongplattans kvalité och gör val av infästning av akustikfot efter det.

Om golvet skall ventileras så bestäm innan montaget påbörjas vart fläkten skall placeras och vilken typ av fläkt som skall användas, inomhus- eller fasadfläkt.

Om betongplattan har sprickor (större genomgående) så måste de tätas innan golvet monteras. Ofta räcker det att man dammbinder och tejpar över sprickor. Rörgenomföringar måste tätas/tejpas noggrant.

Vid uppreglade golv måste skarv mellan ytterväggar och betongplatta ALLTID vara tät.

    Kontakta oss