fAQ

Akustikgolv
Vad är ett installationsgolv?

Installationsgolv är ett golv som har en luftspalt mellan undergolv och övergolv som möjliggör utrymme för installationer.

Vad är fördelen med installationsgolv?

Fördelen med ett installationsgolv är man kan dölja installationer under golvet utan att behöva såga upp väggar för el, vatten, värme, ventilation, fiber etc. Vid renovering kan man dessutom rikta upp ett lutande golv.

Kan man montera ett installationsgolv själv?

Ja det går bra att montera installationsgolv själv.

Önskad bygghöjd, installationer i golvet och betongplattans beskaffenhet ger förutsättningar för montaget.

Vid uppreglat golv ställs normalt inte några större krav på betongplattans jämnhet.

Regelverket justeras i höjd med hjälp av plastskruven. Regeltätheten (C/C avståndet) avgörs beroende på ytskikt och eventuella punktlaster.