fAQ

Vad är fördelen med SubFloor?

Installation av Subfloor ställer inga krav på underlagets jämnhet förutom vid installation av akustikgolv. Bygghöjden anpassas efter lokalens förutsättningar. Befintliga installationer kan lämnas orörda och man kan enkelt dra nya.

Var kan man lägga SubFloor?

När man har begränsad bygghöjd och vill ha en snabb installation.

Kan man montera SubFloor själv?

Ja. Den som är ”normalhändig” kan via leverantörernas utförliga monteringsanvisningar själv montera alla SubFloors golv.