Installation av ventilerade golv

Zypinus leverera och installerar ventilerade golv. Kontakta oss för mer information!

De golvsystem vi säljer kan vi självklart också montera. Vi utför montage i Västsverige men kan förmedla montörer över hela landet.

Den som är ”normalhändig” kan via leverantörernas utförliga monteringsanvisningar själv montera ett ventilerat golv.

Montering av ventilerade golv

  Kontakta oss


  Viktigt att tänka på vid installation av ventilerat golv (oavsett typ)

  Bestäm innan montaget påbörjas vart fläkten skall placeras och vilken typ av fläkt som skall användas, inomhus- eller fasadfläkt.

  Om betongplattan har sprickor (större genomgående) så måste de tätas innan golvet monteras. Ofta räcker det att man dammbinder och tejpar över sprickor. Rörgenomföringar måste tätas/tejpas noggrant.

  Skall väggar ventileras med distansmatta måste skarv mellan ytterväggar och betongplatta vara tät och otäta väggmaterial, t ex lättbetong, Leca® eller hålsten behöver slammas/putsas.

  Vid uppreglade golv måste skarv mellan ytterväggar och betongplatta ALLTID vara tät.