Färdigställt golvsystem
Kontor på ena sidan och frysrum på den andra. Kallt golv på kontoret och kondens på […]
Renovering av gästrum i Utby. Montaget möjliggör utökning av systemet i framtiden när resten av källaren […]